Blog tagged as CRM

Zoho CRM teraz umožňuje používať DataPrep vo verzii Beta.

25.08.22 04:18 PM By Martin - Comment(s)
Zoho CRM teraz umožňuje používať DataPrep vo verzii Beta.
Spoločnosť Zoho teraz umožňuje vybraným zákazníkom, ktorí používajú Zoho CRM v beta verzii, používať nástroj na kontrolu kvality údajov. Ten dokáže výrazne zlepšiť konzistenciu údajov, zjednodušiť duplicitné vyhľadávanie a mnoho ďalších pokročilých nástrojov, ktoré používateľom poskytujú zvýšenú kon...