Nové funkcionality Zoho CRM pre obchodné tímy

05.04.23 11:51 AM By Milad

Zrýchlite svoj predajný proces vďaka Zoho CRM

Zoho CRM prichádza pravidelne s novými fukciami a v tomto článku by sme Vám radi predstavili nové možnosti a funkcie pre podporu predaja.

 

E-mailové vlákna 

E-maily sú stále najčastejším komunikačným kanálom v obchodnom styku.

Jedným z veľkých zlepšení, je, že už nie ste nútení čítať každú konverzáciu so zákazníkom ako samostatný e-mail. Zoho CRM teraz podporuje zobrazenie e-mailov vo vláknach. Môžete otvoriť ľubovoľný e-mail a jednoducho rozbaliť priložený zoznam e-mailov, aby ste videli celú históriu korešpondencie.

Súhrnné polia z pridružených záznamov 

Keď obchodní zástupcovia pracujú so svojimi zákazníkmi, je výhodné mať súhrn kľúčových záznamov k dannému zákazníkovi, čo pomôže pri určovaní priorít ich záväzkov a optimalizácii procesov. Súhrny polia poskytujú užívateľom rýchly prístup k údajom, ako je celkový počet čakajúcich aktivít pre potenciálneho zákazníka, kedy má byť vykonaná ďalšia aktivita, a k podrobnostiam na úrovni spoločnosti, ako sú celkové dosiahnuté príjmy, rozpracované obchody, stratené obchody a ďalšie.

Podpora formulárov v e-mailových šablónach 

Formuláre ponúkajú veľkú všestrannosť v spôsobe spájania informácií v Zoho CRM.

Teraz bude možné do e-mailových šablón vkladať ľubovoľné formuláre ako tabuľky a potom pridávať alebo odstraňovať riadky a stĺpce z formulárov rovnako ako pri iných tabuľkách v systéme Zoho CRM.

Uvedené nové funckionality sú postupne uvoľnované do užívateľských kont a ak by ste chceli tento proces urýchliť obráťte sa na nás a my Vám s tým pomôžeme.