Pro Futuro Consulting

Sme digitálna spoločnosť

Zoho Premium Partner

Náš príbeh digitálnej cloudovej spoločnosti

Zákazníkov meníme k lepšiemu a využívame na to ZOHO

Naším základným nástrojom je zmena a vaša motivácia a odhodlanie ju podstúpiť
Dokážeme zmeniť jeden proces a aj celú firmu

Chcem vedieť viac

Automatizujeme procesy

Pracovné procesy a činnosti. Všetko, čo robíte opakovane, pravidelne, na základe nejakého pokynu, v určitý čas, podľa vopred určeného scenára... Niekedy je to aj viac ako polovica pracovného času.

Spojíme príležitosti zo všetkých komunikačných zdrojov do jedného predajného procesu tak, aby zodpovedal vašej spoločnosti. Či už CRM, Helpdesk, sociálne siete, telefóny... všetko skončíte na jednom mieste.

Získavame zákazníkov

Spájame používateľov

Či už v jednej kancelárii alebo na odľahlej strane republiky, kdekoľvek nájdete internetové pripojenie, zabezpečíme vám spojenie s vašimi kolegami, dátami, pracovným prostredím.

Dnes sa digitalizujú nielen jednotlivé dokumenty či agendy, ale celé firmy. Bez ohľadu na to, z akého zariadenia chcete pracovať, či z počítača, tabletu alebo mobilného telefónu.

Digitalizujeme spoločnosti

Spravujeme projekty

Nemusia to byť veľké akcie, aj jednoduchšie aktivity môžu byť projektové. Potom máte prehľad o čase, úlohách, zdrojoch...

Konferencie, výstavy, stretnutia, webináre ... to všetko teraz môžete organizovať online.

Organizujeme akcie

Naše referencie