Podpíšte svoje dokumenty v službe Zoho Sign

20.04.23 09:01 AM By Martin

Hľadáte digitálnu platformu, ktorá vám umožní legálne podpisovať dokumenty bez toho, aby ste museli posielať tony vytlačeného papiera tam a späť? Vyberte si Zoho Sign.

Zoho Sign je kompletná aplikácia na digitálny podpis pre podnikových používateľov. Pojmy "elektronický podpis" a "digitálny podpis" sa často používajú zameniteľne. Elektronické podpísanie dokumentu však jednoducho znamená pridanie digitálneho obrazu vášho vlastnoručného podpisu, ktorý sa dá ľahko sfalšovať. Nástroje na digitálny podpis, ako je napríklad Zoho Sign, používajú kryptografickú technológiu, pri ktorej matematické algoritmy generujú jedinečné kľúče. Tieto kľúče sa používajú na pripojenie, zašifrovanie a identifikáciu podpisovateľa digitálneho dokumentu, potom sa porovnávajú s cieľom určiť pravosť dokumentu a podpisovateľa. Služba Zoho Sign nie je určená len na podpisovanie, odosielanie a správu dokumentov. Pomáha overovať totožnosť podpisovateľa, prijímať platby, podpisovať dokumenty s najvyššou úrovňou zhody a bezpečnosti.

Zoho Sign je služba dodávaná ako samostatné riešenie alebo ako súčasť Zoho One, kompletného podnikového operačného systému. V oboch prípadoch je možná integrácia s takzvanými kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb v EÚ (QTSP), ako sú Uanataca, InfoCert a Signicat, ako aj s eID Easy, agregátorom dôveryhodných služieb v Európe, ktorý ponúka služby kvalifikovaného podpisu na základe eID podľa krajiny/regiónu bydliska príjemcu. Prečo je táto integrácia dôležitá?

Nie každý elektronický podpis je kvalifikovaný podpis. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy o dôveryhodných službách a elektronickej identifikácii rozlišujeme tri typy elektronického podpisu:

Jednoduchý elektronický podpis, pri ktorom sú údaje v elektronickej podobe pripojené alebo logicky spojené s inými údajmi v elektronickej podobe a ktorý podpisovateľ používa ako podpis.

Zdokonalený elektronický podpis - typ elektronického podpisu, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1. je jednoznačne spojený s podpisovateľom
2. umožňuje identifikáciu podpisovateľa;
3. je vytvorený pomocou údajov na vytváranie elektronických podpisov, ktoré môže podpisovateľ používať s vysokým stupňom dôvery pod svojou výhradnou kontrolou; a je spojený s podpísanými údajmi takým spôsobom, že je rozpoznateľná každá následná zmena.

Kvalifikovaný elektronický podpis a elektronická pečať v súlade s nariadením eIDAS - eIDAS je všeobecne používaný názov nariadenia EÚ č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách v elektronických transakciách na vnútornom trhu EÚ. Ide o štandardné pravidlá platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie od 1. júla 2016, ktoré zabezpečujú jednotnú právnu štruktúru v oblasti dôveryhodných služieb (napr. elektronických podpisov) a elektronickej identifikácie. V Európskej únii sa za rovnocenný s vlastnoručným podpisom považuje len právne kvalifikovaný podpis. Kvalifikovaný elektronický podpis by mal byť vydaný jedným z kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb (QTSP).

Zoho Sign ponúka možnosť podpisovať dokumenty vlastným kvalifikovaným podpisovým certifikátom prostredníctvom natívnej integrácie so službami poskytovanými kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb (QTSP). Kľúčové výhody?

  • Najvyššia úroveň súladu s eIDAS
  • Právne rovnocenné s podpisovaním dokumentov perom a papierom
  • Dokumenty podpísané touto metódou sú označené časovou pečiatkou dôveryhodného dokumentu pre dodatočnú úroveň bezpečnosti a nepopierateľnosti
  • Tieto integrácie sú k dispozícii všetkým používateľom licencie Enterprise.