Desať nepísaných pravidiel pre virtuálne stretnutia

16.09.22 09:01 AM By Rafiullah

Virtuálne stretnutia sú jedným zo základných nástrojov digitálnej transformácie alebo zmien vo firmách. Zoho Meeting a Zoho Cliq sú efektívne nástroje na virtuálnu komunikáciu.

1
Video stretnutia s kamerou

Pri videohovoroch majte zapnutú kameru a dbajte na to, aby ste vyzerali dobre.

Videohovory sú vhodnou alternatívou k osobným stretnutiam. To však neznamená, že by ste sa mali nechať ovplyvniť týmto pohodlím. Využívajte možnosti videostreamingu, keď to vaše pripojenie umožňuje, a nevypínajte video, nechajte ho fungovať, pridáva stretnutiu na dôveryhodnosti. Nepodceňujte to, ako počas týchto virtuálnych stretnutí vyzeráte, pristupujte k nim ako k osobným stretnutiam, buďte upravení a pôsobte profesionálne. Pomôže to urobiť dobrý dojem na účastníkov. Ak sa tiež obávate, že vaše pozadie je neprehľadné alebo rušivé, skúste zapnúť virtuálne pozadie, aby pôsobilo menej rušivo.
2
Udržujte si aktuálny kalendár

Udržujte svoj kalendár a schôdzky aktuálne.

Je dôležité, aby ste mali svoj kalendár a schôdzky v ňom vždy prehľadné a aktuálne. Členovia vášho tímu sa tak môžu ľahko pozrieť do vášho programu a nájsť najlepší čas na stretnutie s vami a ostatnými účastníkmi. Vďaka tomu je možné naplánovať stretnutia rýchlo a bez konfliktov.

3
Majte vypnutý mikrofon

Ak nehovoríte, nechajte mikrofón stlmený alebo vypnutý.

Predstavte si, že vás počas dôležitej prezentácie vyruší klaksón auta alebo štekot psa z mikrofónu niekoho iného. Nezdalo by sa vám to frustrujúce alebo znepokojujúce? Aby ste sa vyhli takémuto rušeniu ostatných, nezabudnite mať vypnutý mikrofón, keď prezentuje alebo hovorí niekto iný. Keď je čas zapojiť sa do diskusie, môžete mikrofón vypnúť.

4
Neprerušujte ostatních

Neskáčte ostatným do reči, keď hovoria.

Zlaté pravidlo v komunikácii znie: najprv počúvaj a potom hovor. Na virtuálnych stretnutiach platí zásada neskákať do reči a nechať hovoriť ostatných ešte viac. Prerušovaním iných rečníkov dávate najavo netrpezlivosť, neschopnosť počúvať a nezáujem o názory ostatných.
Buďte pozorní a úctiví, najmä na stretnutiach s viacerými účastníkmi, používajte nástroj na prihlasovanie a rešpektujte ostatných. 
Každé stretnutie má svoje vlastné pravidlá. Je známe, kto ho zvolal, kto na ňom má hovoriť a za akým účelom, kto ho vedie, kto robí zápisnicu alebo poznámky. Závery a z nich vyplývajúce úlohy alebo opatrenia sú dohodnuté. Uplatňujte tieto zásady aj počas virtuálnych stretnutí, aj keď trvajú krátko. Stretnutia budú efektívnejšie a vyhnete sa strate informácií, nejednoznačnosti záverov alebo konfliktom z nedokončenia úloh.
5
Majte vypnutŕ oznámenia

Vypnite rôzne zvuky upozornení počas stretnutí.

Upozornenia na pozadí z iných aplikácií môžu počas dôležitého hovoru alebo stretnutia rozptyľovať nielen vás, ale aj všetkých, ktorí vás počúvajú. Uistite sa, že ste počas stretnutia vypli všetky oznámenia a ich zvuky. To platí aj pre rôzne vyskakovacie okná, ktoré sa objavujú v správach sociálnych sietí alebo v e-mailoch.

6
Dostavte sa na stretnutie načas

Na naplánované stretnutia sa dostavte včas, dodržujte časový rozsah.

Včasná účasť na schôdzkach je nielen prejavom vašej dochvíľnosti, ale aj toho, že si vážite svoj čas a rešpektujete ostatných účastníkov. Snažte sa byť pripravení aspoň päť minút pred každou plánovanou udalosťou.
Niekedy sa stane, že schôdza presiahne plánovaný čas. Dodržiavajte stanovené pravidlá trvania schôdzky a minimalizujte prekročenie času. K zmenám pristupujte opatrne a nerobte z nich nové pravidlo.
7
Neplánujte stretnutí príliš veľa

Obmedzte počet stretnutí a využívajte aj iné nástroje.

Virtuálne stretnutia sú skvelé na efektívnu spoluprácu, ale ak sa nevyužívajú rozumne, môžu zabrať dosť času v rozvrhu každého z nás. Zvážte, či má zmysel iniciovať stretnutie na tento účel, alebo stačí využiť iné online nástroje, ako sú online diskusné skupiny alebo kanály, zdieľané dokumenty s poznámkami, cloudové úložisko na zdieľanie dokumentov a súborov, delegované alebo skupinové úlohy.

8
Neplánujte stretnutia mimo pracovného času.

Neplánujte stretnutia mimo pracovného času.

Znie to ako samozrejmosť, ale toto pravidlo sa často nedodržiava, najmä na interných stretnutiach. Napriek tomu by sme mali dodržiavať rovnaké pravidlá ako na osobných stretnutiach, kde by nás to často ani nenapadlo. Je to spôsobené relatívnou novosťou a formujúcimi zásadami pre tento typ stretnutia. Rešpektujte hranice medzi pracovným a súkromným životom svojím aj ostatných. Ak plánujete pracovné stretnutie, snažte sa najprv uistiť, či sa čas hodí do pracovného rozvrhu každého z vás.

9
Nahrávajte stretnutia

Stretnutia vždy nahrávajte alebo z nich vyhotovujte zápisnice.

Jedným z najlepších postupov pri organizovaní stretnutí je nahrávanie alebo vyhotovovanie zápisníc zo stretnutí, aby ste sa mohli neskôr vrátiť k dôležitým momentom. Tieto záznamy môžete použiť v internej znalostnej databáze spoločnosti alebo ich zdieľať s tými, ktorí sa na stretnutí nemohli zúčastniť.

10
Pridajte spoluorganizátora

Pridajte spoluorganizátora, ktorý vám pomôže.

Pri online stretnutiach sú bohužiaľ bežné problémy s internetom a kvalitou pripojenia. Najmä ak sa zúčastňujete mimo pevného pripojenia. Využite možnosť pridať spoluorganizátorov schôdzky, ktorí môžu prevziať vedenie schôdzky za vás alebo v prípade vášho skoršieho odchodu alebo výpadku pripojenia zabezpečiť jej pokračovanie.


Toto sú niektoré z kľúčových bodov, ktoré by ste mali vziať na vedomie, ak chcete využívať virtuálne stretnutia so všetkými ich špecifikami. Mali by ste si uvedomiť, že tento spôsob stretnutí sa bude používať čoraz viac a je jedným zo základných nástrojov digitálnej transformácie, alebo ak chcete, zmeny, ktorá sa okolo nás odohráva.
Nejde o náhradu osobných stretnutí, ktoré sú vo svojej podstate nenahraditeľné, ale o úplne nový spôsob a nástroj komunikácie, ktorý sa bude pravdepodobne vďaka svojej technologickej povahe naďalej vyvíjať do novej komunikačnej oblasti.

Navyše tí z vás, ktorí chápu možnosti vyplývajúce z tejto technologickej povahy, ju môžu využiť ako zaujímavú príležitosť a konkurenčnú výhodu.

Zoho Cliq aj Zoho Meeting ponúkajú okrem štandardných funkcií, ktoré očakávame od nástroja na virtuálne stretnutia, aj množstvo ďalších inovatívnych nástrojov, ako je nastavenie pracovných režimov používateľa, náhľad na prítomnosť pomocou kamery, prepojenie s inými aplikáciami, automatizované informačné kanály pre rôzne pracovné činnosti, komunikačné inteligentné roboty na poskytovanie bežných informácií atď.

Radi sa s vami podelíme o naše skúsenosti alebo odpovieme na vaše otázky.