Digitálna transformácia pomôže prežiť krízu

12.12.22 11:19 AM By Rafiullah

Ako sa pripraviť na krízu?

Odporúčania pre podniky hovoria predovšetkým o znižovaní výdavkov, najmä tých nehospodárskych. Ako to urobiť a zároveň zvýšiť efektívnosť svojej činnosti? S pomocou prichádza digitálna transformácia. Ako sa môže prejaviť? Prijatím cloudových riešení, automatizáciou a využívaním ľahko prispôsobiteľných riešení SaaS. 

Podľa predpovedí bude rok 2023 ťažší ako rok 2022. 

Výkonný riaditeľ Medzinárodného menového fondu (MMF), hlavnej finančnej agentúry OSN, predpovedá, že európsku ekonomiku tvrdo zasiahne energetická kríza spôsobená ruskou vojnou na Ukrajine. 

Ako môže pomôcť digitálna transformácia?

Automatizácia manuálnych a časovo náročných úloh pomocou digitálnych nástrojov uľahčuje sústredenie sa na budovanie vzťahov a udržiavanie kontaktov s potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi. "Zvyšuje to efektívnosť, účinnosť a produktivitu tímov. Vďaka automatizácii sa zvyšuje produktivita a efektivita, obchodní zástupcovia dokážu uzavrieť viac obchodov ako zvyčajne. Urýchľuje predajný proces a zároveň zvyšuje jeho presnosť, čím sa eliminuje riziko ľudskej chyby. Konzistentnosť údajov uľahčuje strategické rozhodovanie a automatizuje proces reportovania." hovorí Krisztian Farkas zo spoločnosti Pro Futuro Consulting, ktorá sa venuje implementácii riešení Zoho ako nástroja digitálnej transformácie.
Proces predaja pozostáva z mnohých opakujúcich sa činností, ktoré zaberajú značnú časť času obchodného zástupcu. Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú automatizovať predajný proces, dostávajú o 16 % viac obchodných dopytov ako tie, ktoré tak neurobia. 

Kde míňame príliš veľa? 

Kde máme najnižšie výnosy v pomere k investovanému času? Ktorý zamestnanec je efektívny a ktorý menej a prečo? Čas dobre plateného človeka, napríklad marketingového alebo obchodného manažéra, je drahý, ale takýto človek zohráva kľúčovú úlohu pri riadení predaja. Zosúlaďuje stratégie spoločnosti s konkrétnymi produktmi a trhmi. Našťastie, 10 až 15 % času ľudí na kľúčových pozíciách možno automatizovať prijatím dnes existujúcich cloudových technológií, ktoré sa ľahko integrujú a prispôsobujú obchodným procesom spoločnosti. Ako sa na to pripraviť? Premýšľanie o činnostiach, ktoré možno automatizovať, je najefektívnejším spôsobom, ako sa pripraviť na skok do digitalizácie.

Ušetrite peniaze - automatizujte!

Ako čo najefektívnejšie využiť čas uvoľnený automatizáciou práce? Odhaduje sa, že investície do digitálnej transformácie môžu priniesť prínosy v hodnote troj- až desaťnásobku nákladov, a to všetko vďaka vyššej produktivite práce. Pridanou hodnotou sú zisky z činností, ktoré zamestnanci vykonávajú v čase, ktorý sa predtým využíval na prácu, ktorá je teraz automatizovaná. V prípade marketingového alebo obchodného manažéra to môže znamenať viac času na kreatívnu prácu na nových produktových nápadoch, dohľad nad priamymi podriadenými, spoluprácu s manažérmi z iných funkčných oblastí alebo vývoj nových stratégií.

SaaS software.

Ukazuje sa, že až 45 % pracovného času zamestnanca možno automatizovať šikovným prispôsobením aktuálne dostupnej alebo preukázanej cloudovej technológie. Softvér SaaS určený pre podniky výrazne uľahčuje prácu vysokokvalifikovaných zamestnancov, ako je napríklad vyššie opísaný marketingový manažér, ako aj rutinnú prácu menej kvalifikovaných zamestnancov. 

Okrem toho softvér Cloud prenajímaný na základe predplatného SaaS eliminuje potrebu zákazníkov vlastniť alebo prevádzkovať fyzické dátové centrá a servery. Odhaduje sa, že rast prechodu spoločností na cloudové riešenia do roku 2030 zvýši produktivitu v tomto roku až o 3,5 % viac ako v scenári bez cloudových riešení.

A ako ste na tom vy, pokiaľ ide o digitálnu transformáciu? Čo plánujete, aby ste sa pripravili na recesiu, dosiahli úspory nákladov a vyššiu produktivitu?